Image Alt

Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

MÜKEMMELLİK

Mükemmellik, mühendislik tasarımından işletmeye almaya kadar, ADERANZA GRUPta tüm kalite yönetimi gereksinimlerine uyar. Sürekli gözden geçirilen iş süreçleri sayesinde, uygulama planına, prosüdürlere, şartnamelere ve işin tasarım ana hatlarına en iyi ve güncel uygulamalar dahil edilir.

YENİLİK

Yenilik tamamlanan ve devam eden projelerdeki her mühendislik detayı sürekli sorgulanır, yeniden incelenir ve daha iyi, daha etkin sonuçlar için yenilikçi mühendislik çözümleri sürekli araştırılır ve geliştirilir.

GÜVENLİK

Güvenlik “Sıfır Kaza” politikası ADERANZA GRUP için hem bir hedef hem de bir başarıdır. ADERANZA GRUP, ofisinde, şantiyelerinde ve ilgili tesislerinde çalışan tüm personelini ve iş ortaklarını korumak için Çevre, Güvenlik ve Sağlık (ÇGS) politikasını sürekli olarak uygulamaktadır. Bu politika, iş nedeniyle doğabilecek her türlü kirlilik, tehlikeye ve kazaya karşı korumayı içerir.